8 điểm nhấn hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XII Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Đại hội

 
5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới có những tiến bộ rõ nét.

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng 10/3, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XII Đỗ Thị Thu Thảo cho biết: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết, kiên cường, nỗ lực góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới có những tiến bộ rõ nét, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ khẳng định phẩm chất tốt đẹp, tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình, xã hội.

Nhiệm kỳ qua, có 8 điểm nhấn phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội

1. công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, tạo thành thói quen, việc làm thường xuyên của hội viên, phụ nữ với hàng chục nghìn tấm gương tiêu biểu học và làm theo Bác 1.

2. Có 13 triệu gia đình hội viên đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch", gần 17 nghìn công trình/phần việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu được triển khai rộng khắp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và khẳng định vai trò của tổ chức Hội ở cơ sở.

3. Vận động gần 500 tỷ đồng, 730 nghìn phần quà san sẻ yêu thương cho hội viên, phụ nữ và nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, nhận làm mẹ đỡ đầu trên 5000 trẻ mồ côi; hơn 700 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa mái ấm tính thương, trên 3.000 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Toàn cảnh Đại hội

4. Thông qua các mô hình sinh kế tạo việc làm tại chỗ, mô hình hỗ trợ có điều kiện, các hoạt động tiết kiệm tại chi /tổ Hội Phụ nữ, các cấp Hội đã giúp hơn 2 triệu hộ nghèo, Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã hỗ trợ gần 73 nghìn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; gần 12 nghìn mô hình kinh tế tập thể và gần 800 hợp tác xã được thành lập.

5. Triển khai nhiều mô hình tập hợp phụ nữ, từ đó góp phần tăng thêm 2 triệu hội viên; tỷ lệ tập hợp Phụ nữ vào Hội đạt 75,42%.

6. Các cấp hội đã chủ động tham mưu tổ chức đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị chính đáng của hội viên, phụ nữ.

7. Công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

8. Trung ương Hội đã tham mưu đề xuất Chính phủ ban hành 03 Đề án, cụ thể hóa nội dung hỗ trợ phụ nữ trong 03 chương trình mục tiêu quốc gia; các tỉnh/thành Hội tham mưu, đề xuất xây dựng hơn 600 chính sách thiết thân đối với phụ nữ, qua đó huy động nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành vào công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đặc biệt lần đầu tiên Hội được phân công chủ trì triển khai dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong chương trình mục tiêu quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030" .

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII Trần Thị Hương phát biểu tại Đại hội 

Năm điểm nổi bật của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua:

Thứ nhất, các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo vươn lên, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy vai trò làm chủ, tham gia tích cực vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước, đặc biệt, lần đầu tiên kể từ khi đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 30%.

Thứ 3, phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, là điểm tựa tinh thần, gắn kết yêu thương và chia sẻ trách nhiệm chăm lo xây dựng gia đình.

Thứ 4, trong bối cảnh thiên tai và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phụ nữ cả nước bằng tấm lòng yêu thương, nhân ái, đã phát huy cao độ trách nhiệm công dân, tham gia trên mọi mặt trận góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Thứ 5, phụ nữ trong lực lượng vũ trang và lĩnh vực đối ngoại tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh đất nước.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có những vấn đề phát sinh chưa có trong tiền lệ, các cấp Hội đã nhanh chóng thích ứng, sáng tạo, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp phụ nữ triển khai thắng lợi phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ.

Kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác Hội

Cũng tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII Trần Thị Hương trình bày Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo Phó Chủ tịch Trần Thị Hương, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành đã chủ động, kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong đó ban hành 17 nghị quyết, gồm 02 Nghị quyết chuyên đề; 01 Chương trình hành động thực hiện 02 khâu đột phá. Đoàn Chủ tịch đã ban hành 232 kế hoạch, 46 hướng dẫn.

Đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thành Hội triển khai Nghị quyết Đại hội gắn với xây dựng kế hoạch hành động; chỉ đạo triển khai tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến các tầng lớp hội viên, phụ nữ; tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 21 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Bên cạnh đó, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, xác định những vấn đề ưu tiên để tập trung nguồn lực thực hiện, chọn chủ đề hoạt động năm, phát động các đợt thi đua đặc biệt"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em", các chương trình "Triệu phần quà chia sẻ yêu thương", "Mẹ đỡ đầu"... từ đó nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền, các ngành và xã hội...

Theo Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã quyết định số lượng

+ Ban Chấp hành: 171 uỷ viên

+ Bầu tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII: 161 uỷ viên

+ Bầu tại Hội nghị BCH lần I:

31 Uỷ viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch

Trong nhiệm kỳ:

Chuyển công tác và nghỉ hưu: 74 uỷ viên

Kiện toàn: 65 uỷ viên

Đến cuối nhiệm kỳ:

Uỷ viên Ban Chấp hành: 152

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch: 25

Chủ tịch và 03 Phó chủ tịch

Nguồn: Báo PNVN 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chân dung Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII (11/03/2022)
- Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII(10/03/2022)
- Phát động các cấp Hội, hội viên, phụ nữ cả nước trồng cây xanh(18/02/2022)
- Phát động hội viên, phụ nữ nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương(18/02/2022)
- Tập trung cao độ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII(08/02/2022)
- Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Hưng Yên(21/10/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Phụ nữ Hưng Yên khởi nghiệp từ hoạt động bảo vệ môi trường
- Những người phụ nữ năng động giỏi việc nước, đảm việc nhà
- BÀI PHÁT BIỂU
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Hội
Văn bản ban hành của tỉnh
Công báo tỉnh Hưng Yên
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 35
Hôm nay 112
Tháng này: 33,780
Tất cả: 296,524
THƯ VIỆN ẢNH